menu

Nederlânske flagge
Nederlands

Fryske flagge
Frysk

namme

Kontakt

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal fan de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1 (by it sikehûs Tjongerschans) yn it Hearrenfean.

(Klik op de plattegrûn foar in fergrutting.)

plattegrond

Jo reaksje of fraach

Brûk dit e-mailformulier (of stjoer in gewoane mail nei info@tanchazheerenveen.nl).

 

Namme:
E-mailadres:
Underwerp:
Reaksje of fraach:
 

Links

Faaks ek nijsgjirrich om ris te besjen:

 - www.nevofoon.nl  - www.oproakeldais.nl
 - www.dans-info.net  - www.danslink.nl
 - www.stichtingtoverbal.nl  - www.ifdo.ca/~seymour/videolinks

Suggestjes foar nije links binne altyd wolkom by de behearder fan dizze webside!

foto       foto       foto

footer1

footer2