Nederlânske flagge
Nederlands

Fryske flagge
Frysk

menu

naam

Kontakt

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Us lessen hâlde wy yn it gymlokaal fan de Van Maasdijkskoalle oan de Van Bijma Thoe Kingmawei 1 (by it sikehûs Tjongerschans) yn it Hearrenfean.

(Klik op de plattegrûn foar in fergrutting.)

plattegrond

Links

Faaks ek nijsgjirrich om ris te besjen:

 - www.nevofoon.nl  - www.oproakeldais.nl
 - www.dans-info.net  - www.danslink.nl
 - www.stichtingtoverbal.nl  - www.ifdo.ca/~seymour/videolinks

foto       foto       foto

footer1

footer2