Nederlandse vlag
Nederlands

Friese vlag
Frysk

menu

naam

Actueel

40-jarig jubileum Táncház
Oproep aan oud-leden en belangstellenden

Op zaterdag 2 februari 2019 viert Táncház haar 40-jarig jubileum.
Wij nodigen oud-leden en andere belangstellenden uit om dit met ons mee te vieren.

Heb je belangstelling, meld je dan aan op info@tanchazheerenveen.nl.
Als het programma van de dag bekend is, zullen we je informeren.

We hopen veel dansliefhebbers te mogen begroeten.

Namens de jubileumcommissie,
Ingeborg Nyqvist, voorz.

Uitnodiging

footer2